Zakładanie konta

5-15 bez polskich znaków

6-64 litery, cyfry i znaki specjalne

6-64 litery, cyfry i znaki specjalne

6-50

składnia adresu e-mail

np. WOD/1/2016

!ariaFreecap

Założenie konta oznacza akceptację dokumentu: REGULAMIN IBOK